Η πρόταση για την τροποποίηση των Οδηγιών περί ποιότητας καυσίμων και της χρήσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που θα συνεδριάσει αύριο στο Λουξεμβούργο και στο οποίο θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μάκης Παπαγεωργίου.

Το Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 22 Μαΐου 2013 σε σχέση με την ενίσχυση και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ενώ θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν στην τεχνολογία και την καινοτομία στον ενεργειακό τομέα.

Η Προεδρία και η Επιτροπή θα υποβάλλουν Έκθεση σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ στον ενεργειακό τομέα. Τέλος η λιθουανική αντιπροσωπεία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της προσεχούς προεδρίας της.