Ραγδαία μείωση της παραγωγής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου την πενταετία 2005-2010 ανακοίνωσε η Βραζιλία. Η ενθαρρυντική εξέλιξη αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη μεγάλη πτώση των ρυθμών της αποψίλωσης των δασών στη χώρα.

Συνολικά, η παραγωγή το 2010 ανήλθε στο ισοδύναμο 1,25 δισεκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα, καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 10% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, η οποία έδωσε τα στοιχεία στη δημοσιότητα, ο περιορισμός των εκπομπών οφείλεται σε ποσοστό 76% στις προσπάθειες ανάσχεσης της αποψίλωσης στον Αμαζόνιο και τις παρακείμενες σαβάνες.

Για πρώτη φορά, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπομπών προήλθε από τη γεωργία. Μάλιστα, η αύξησή τους από τις γεωργικές δραστηριότητες και τον ενεργειακό κλάδο απειλούν να αντισταθμίσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω της επιβράδυνσης της αποψίλωσης.

Την περασμένη Τετάρτη, η Βραζιλία ανακοίνωσε ότι μέσα στα τελευταία οκτώ χρόνια κατόρθωσε να περιορίσει τους ρυθμούς αποψίλωσης κατά 84% προσεγγίζοντας το διεθνή στόχο της για επιβράδυνση της καταστροφικής απώλειας του μεγαλύτερου δάσους βροχής στον κόσμο.

Από τον Αύγουστο του 2011 έως τον Ιούλιο του 2012 αφανίστηκαν περίπου 4.500 τ.χλμ. δάσους, έκταση 27% μικρότερη από τον προηγούμενο χρόνο. Μεταξύ Αυγούστου 2012 και Απριλίου 2013, η απώλεια έφθασε τα 1.900 τ. χλμ., κυρίως εξαιτίας πυρκαγιών, παράνομης υλοτομίας, καθώς και γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων.

Η βελτίωση της κατάστασης οφείλεται στην πολιτική της Βραζιλίας για τη διατήρηση των δασών, η οποία περιλαμβάνει την αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας για τη χρήση γης, την επέκταση των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και μεγαλύτερα κίνητρα για επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων σε τοπικό επίπεδο.