Μείωση των υδάτων παρουσιάζουν αρκετές λίμνες στη βόρεια Ελλάδα αλλά και η λίμνη Τριχωνίδα στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με έρευνα ελλήνων επιστημόνων.

Την έρευνα υπογράφουν ερευνητές από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και η μείωση των υδάτων οφείλεται στις κλιματικές αλλαγές και στην αλόγιστη σπατάλη του νερού.

Άλλες λίμνες που έχουν χάσει μεγάλη ποσότητα υδάτων είναι η Κερκίνη, η λίμνη Πλαστήρα, η Βεγορίτιδα και η Χειμαδίτιδα.