Αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα 28 νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου που είναι διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο δέχεται από σήμερα η ΔΕΗ, στα κατά τόπους γραφεία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, οι αιτήσεις αφορούν μονάδες ισχύος έως 150 κιλοβάτ και θα γίνονται με την εξής διαδικασία:

-Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να προσκομίζουν στη ΔΕΗ εγγυητική επιστολή για ποσό ίσο με την ισχύ του σταθμού επί 150 καθώς και επιστολή κατ' αρχήν ενδιαφέροντος τράπεζας ή άλλου πιστωτικού Ιδρύματος για τη χρηματοδότηση της επένδυσης. Θα έχουν χρονικό περιθώριο ενεργοποίησης της σύνεσης, 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή θα τους επιστρέφεται, διαφορετικά θα καταπίπτει υπέρ του Διαχειριστή του Συστήματος.

-Η παραλαβή των αιτήσεων θα συνεχιστεί έως ότου καλυφθεί το περιθώριο που έχει καθοριστεί ανά νησί. Δεδομένου ότι οι Προσφορές Σύνδεσης θα έχουν διάρκεια έξι μηνών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας θα αποδεσμεύεται η αντίστοιχη ισχύς, στη συνέχεια μπορούν να γίνουν δεκτές περισσότερες αιτήσεις ανάλογα με τα περιθώρια που δημιουργούνται.

-Όλες οι αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων από κατ' επάγγελμα αγρότες, θα εξεταστούν με ενιαία σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας και του αριθμού πρωτοκόλλου.

-Αιτήσεις υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από υπό σύσταση εταιρείες.

-Όλες οι αιτήσεις σύνδεσης θα κατατίθενται στις αρμόδιες ανά διασυνδεδεμένο νησί Περιοχές ΔΕΗ και όχι στις Διευθύνσεις Περιφερειών ΔΕΗ.

-Δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις σύνδεσης από διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για περισσότερους του ενός φωτοβολταϊκούς σταθμούς στο ίδιο ακίνητο, με κατάτμησή του μέσω μίσθωσης ή πώλησης επιμέρους τμημάτων του. Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σε όμορα ακίνητα που υποβάλλονται υπό τη μορφή εμφανώς παρεμφερών ή εναλλασσόμενων εταιρικών σχημάτων. Μεμονωμένες αιτήσεις επί ομόρων ακινήτων διαφορετικής ιδιοκτησίας μπορούν να γίνονται αποδεκτές, υπό την επιφύλαξη της εξακρίβωσης της μη συσχέτισής τους κατά την φάση της εξέτασης.

-Δεν θα γίνονται δεκτές πολλαπλές αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε κτίρια και στέγαστρα (δεκτή η εγκατάσταση ενός μόνο σταθμού ανά στέγη).

Τα νησιά στα οποία μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα αιτήσεις, το όριο ισχύος και τα αρμόδια γραφεία της ΔΕΗ ανά νησί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ
Α/Α ΝΗΣΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (kW) ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΗ
Νησιά Αιγαίου Πελάγους
1 Σαμοθράκη 1.475,0 Περιοχή Αλεξανδρούπολης
2 Θάσος 8.250,0 Περιοχή Καβάλας
3 Αμολιανή 425,0 Περιοχή Πολυγύρου
4 Σκιάθος 6.050,0 Περιοχή Βόλου
5 Σκόπελος 3.250,0 Περιοχή Βόλου
6 Αλόννησος 1.300,0 Περιοχή Βόλου
7 Άνδρος 4.100,0 Περιοχή Μεσογείων
8 Τήνος 4.200,0 Περιοχή Μεσογείων
9 Εύβοια * 12.050,0 Περιοχή Χαλκίδας/ Περιοχή Αλιβερίου
10 Κέα 1.850,0 Περιοχή Μεσογείων
11 Αίγινα 7.200,0 Περιοχή Πειραιά
12 Αγκίστρι 525,0 Περιοχή Πειραιά
13 Πόρος 2.400,0 Περιοχή Ναυπλίου
14 Ύδρα 1.650,0 Περιοχή Ναυπλίου
15 Σπέτσες 2.850,0 Περιοχή Ναυπλίου
16 Κύθηρα 2.200,0 Περιοχή Σπάρτης
17 Σαλαμίνα 4.900,0 Περιοχή Πειραιά
18 Ελαφόνησος 375,0 Περιοχή Σπάρτης
Νησιά Ιονίου Πελάγους
19 Κέρκυρα 42.600,0 Περιοχή Κέρκυρας
20 Παξοί 1.625,0 Περιοχή Κέρκυρας
21 Αντίπαξοι 25,0 Περιοχή Κέρκυρας
22 Λευκάδα 10.150,0 Περιοχή Άρτας
23 Μεγανήσι 225,0 Περιοχή Άρτας
24 Κάλαμος 225,0 Περιοχή Αγρινίου
25 Καστός 42,5 Περιοχή Αγρινίου
26 Κεφαλονιά 14.050,0 Περιοχή Κεφαλονιάς
27 Ιθάκη 1.550,0 Περιοχή Κεφαλονιάς
28 Ζάκυνθος 23.450,0 Περιοχή Ζακύνθου