Ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο, προϋπολογισμού 4.717.816 ευρώ, δρομολογείται το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 -2013.

Πρόκειται για την αποκατάσταση του χώρου ταφής απορριμμάτων που βρίσκεται σε απόσταση 1,1 χιλιομέτρων από την πόλη του Κιλκίς.

Με την ολοκλήρωσή του, η πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς θα απαλλαγεί από μια εστία περιβαλλοντικής, οπτικής και αισθητικής ρύπανσης, που απαξίωνε συνολικά την περιοχή.

Η πλήρης αποκατάσταση του χώρου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έργα διαμόρφωσης, στεγάνωσης, διαχείρισης και επεξεργασίας στραγγισμάτων, διαχείρισης βιοαερίου, αντιπλημμυρικής προστασίας και υποδομής.