«Πρωταθλητές» στη θαλάσσια ρύπανση για το 2010, αποδεικνύονται οι εγκαταστάσεις στεριάς, σε σχέση με τα πλοία, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Λιμενικού Σώματος.

Το 2010 οι λιμενικές αρχές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν συνολικά 93 περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, εκ των οποίων 65 αφορούσαν εγκαταστάσεις στεριάς και 33 από πλοία.

Οι ρυπάνσεις από τα πλοία μπορεί να οφείλονται σε ηθελημένη απόρριψη σεντινονέρων, πετρελαιοειδών καταλοίπων, υπερχείλιση καυσίμων, λυμάτων και απορριμμάτων.

Επίσης, οι ρυπάνσεις από τις εγκαταστάσεις στεριάς μπορεί να προέρχονται από διυλιστήρια πετρελαίου, εταιρείες αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας πετρελαίου, ναυπηγεία, επισκευαστικές βάσεις πλοίων, χερσαίες ευκολίες υποδοχής καταλοίπων, διαλυτήρια πλοίων, λιμενικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών, ξενοδοχείων, εστιατορίων, οικίες, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, βιομηχανίες και βιοτεχνίες και κάθε είδους επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη θάλασσα ή σε παράκτιους χώρους.

Σαράντα περιστατικά αφορούσαν ρύπανση από λύματα, 23 από απόβλητα, 29 από πετρελαιοειδή και 1 από απορρίμματα.

Επίσης, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 110 υποθέσεις από τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, 43 από τα Λιμεναρχεία και 20 από τα υπολιμεναρχεία.

Εξάλλου, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν και σε πλοία και σε εγκαταστάσεις, βάσει του προεδρικού διατάγματος 55/98 που αφορά τη θαλάσσια ρύπανση, ήταν 119 περιστατικά, ενώ είχαμε 43 υποθέσεις παραβάσεων της Διεθνούς Συνθήκης Marpol 73/78 που αφορά τις διοικητικές κυρώσεις σε πλοία για τον εξοπλισμό τους όσον αφορά την πρόληψη της ρύπανσης.

Επιπλέον, είχαμε 11 καταλογισμούς δαπανών που αφορούν αποφάσεις και κοστολόγιο που εκδίδουν οι λιμενικές αρχές όταν έχει συμβεί ένα περιστατικό ρύπανσης και έχει εμπλακεί το Λιμενικό με διάφορα πλωτά μέσα για την αποτροπή της ρύπανσης.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επιβληθέντα πρόστιμα σε πλοία και εγκαταστάσεις στεριάς το 2010 ανέρχονται στο ποσό των 645.555 χιλιάδων ευρώ, πολύ χαμηλότερα από το 2009 που ήταν 1.762.459. Το 2008 και το 2007 τα διοικητικά πρόστιμα ήταν, επίσης, πολύ αυξημένα 5.056.150 ευρώ και 3.314.632 ευρώ αντίστοιχα, καθώς σε αυτά προστίθονται και τα ποσά που είχαν επιβληθεί στους υπευθύνους του ναυαγίου του κρουαζεροπλοίου Sea Diamond.