Στην τελική φάση βρίσκεται το μεγάλο έργο ηλιοθερμίας και εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιείται πιλοτικά στο νοσοκομείο Καλαμάτας και σήμερα πραγματοποιούνται οι πρώτες δοκιμές στο λειτουργικό μέρος του.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης και θέρμανσης.

Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος, με συνολικό προϋπολογισμό 865.000 ευρώ.

Το νοσοκομείο Καλαμάτας, με τις υφιστάμενες κλιματολογικές συνθήκες στην περιοχή, χρειάζεται περίπου 1.000.000 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου ετησίως και με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, το κόστος, σύμφωνα με τις οικονομοτεχνικές μελέτες, θα πέσει στο 50%.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Καλαμάτας, Γιώργος Μπέζος, ανέφερε σήμερα ότι το αργότερο έως τις 20 Ιουλίου οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους, καθιστώντας το μερικώς αυτόνομο από το πετρέλαιο.