Η συμφωνία μεταξύ επιστημόνων και κυβερνήσεων για μείωση εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου με στόχο τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 2 βαθμούς δεν είναι αρκετή λένε τώρα οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βέρνης.
 

Παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα μελέτης τους στο Nature, οι ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Βέρνης επισημαίνουν ότι η ανάσχεση της ανόδου της θερμοκρασίας μέσω του περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν θα βάλει τέλος στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας ή στην οξίνιση των ωκεανών και δεν θα αντισταθμίσει τις απώλειες στη γεωργική παραγωγή.

Όπως τονίζουν, το κλιματικό σύστημα δεν σχετίζεται μόνο με την ατμοσφαιρική θερμοκρασία, αλλά και με την αλληλεπίδραση της θερμοκρασίας με την υδρόσφαιρα, τη βιόσφαιρα και τη γεώσφαιρα.

Χρησιμοποιώντας υπολογιστικά μοντέλα για να καθορίσουν πόσο θα έπρεπε να περιοριστούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προκειμένου να επιτευχθούν οι προταθέντες στόχοι, οι ερευνητές έκαναν δεκάδες χιλιάδες προσομοιώσεις σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

«Βλέποντας όλους τους στόχους μαζί, η μείωση των εκπομπών CO2 θα πρέπει να είναι διπλάσια, εάν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο των 2 βαθμών», δήλωσε στον Guardian ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Μάρκο Στάιναχερ.