Δεκατέσσερα συστήματα ανίχνευσης ρυπογόνων ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον θα εγκατασταθούν στα λιμάνια της Λεμεσού, της Σάμου και της Ρόδου, στα πλαίσια του προγράμματος PREMARPOL που αφορά στην «Πρόληψη και Περιστολή της Θαλάσσιας Ρύπανσης σε εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες».

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Δήμο Ρόδου και την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 και από εθνικούς πόρους.

Η ανάγκη εφαρμογής του προγράμματος προέρχεται από την συνεχή αύξηση του επίπεδου ρύπανσης των λιμένων, που αναμένεται να επιδεινωθεί και από την διακίνηση σκαφών σε σχέση με τις δραστηριότητες εξόρυξης υδρογονανθράκων και μεταφοράς πετρελαιοειδών.
H Μεσόγειος Θάλασσα αποτελεί μία από τις πλέον εμπορικές και τουριστικές περιοχές στον κόσμο και στην οποία λαμβάνει χώρα το 15% της παγκόσμιας ναυτιλιακής δραστηριότητας.

Αναμένεται ότι την επόμενη δεκαετία η ναυτιλιακή δραστηριότητα στην Μεσόγειο θα αυξηθεί στο διπλάσιο, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταφορά πετρελαιοειδών και την εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι οι πιθανότητες πρόκλησης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στο άμεσο μέλλον θα είναι πολύ μεγαλύτερες, π.χ. από ατυχήματα, συγκρούσεις ή βυθίσεις πλοίων.

Επιπρόσθετα, η Ανατολική Μεσόγειος παρουσιάζει μεγαλύτερο κίνδυνο από πιθανά περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία, καθώς ο μέσος όρος ζωής των πλοίων που εισέρχονται στα λιμάνια π.χ. της Λεμεσού, της Αλεξάνδρειας, της Βαλέτας και της Μερσίνας είναι μεγαλύτερος από αυτόν των πλοίων που εισέρχονται στα λιμάνια της Δυτικής Μεσογείου.

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης (monitoring) της ρύπανσης και καταγραφής των ρυπαντών (pollutants) σε λιμενικές και παραλιμένιες περιοχές, θα έχει ως αντιστάθμισμα την άμεση επέμβαση, αλλά θα υποβοηθούνται κι οι αρμόδιες αρχές στην λήψη αποφάσεων για περιορισμό η αντιμετώπιση των περιστατικών.