Ένα ακόμα σημαντικό πείραμα για θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, διεξάγεται αυτές τις ημέρες από τον ΟΛΠ Α.Ε. στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος SEE MARINER. Το πείραμα αφορά τον εντοπισμό πετρελαϊκών κηλίδων στον ευρύτερο θαλάσσιο λιμενικό χώρο σε συνθήκες ημέρας και νύχτας.

Για το έργο αυτό συνεργάζονται οι Υπηρεσίες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ  , τα Τμήματα Προστασίας του Περιβάλλοντος, τα Τμήματα Υδροληψίας και ηλεκτρολογίας σε συνεργασία με τη HEC.

Το πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί αφορά τον εντοπισμό πετρελαίου στο θαλασσινό νερό με θερμική κάμερα και μέσω συστήματος AIS, ώστε μετά τον εντοπισμό να δημιουργούνται συνθήκες ανακάλυψης και του ρυπαντή.

Όπως είναι γνωστό ο ΟΛΠ από το 2011 έχει κυρηχθεί ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ (ECOPORT) από την ESPO (Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων) με πιστοποίηση Lloyd’s και μέσα από καθημερινές μετρήσεις, παρεμβάσεις και προγράμματα, συνεχώς βελτιώνει τις οικολογικές του παρεμβάσεις, ώστε να διατηρεί τον τίτλο του ECOPORT ενεργό.

 

TAGS