Η πορεία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες για το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχαν χθες η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας κ. Κ. Μαθιουδάκης και ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κ. Ν. Βασιλάκος, με παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ.κ. Αρθ. Ζερβός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Ε. Μυτιληναίος, Γ. Περιστέρης, Α. Καλλιτσάντζης, Θ. Βάρδας, Ανδ. Διαμαντόπουλος, Μ. Κακαράς. Οι συναντήσεις για τα θέματα της αγοράς ηλεκτρισμού, όπως ανακοινώθηκε, θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σημειώνεται ότι το ΥΠΕΚΑ προωθεί νέο θεσμικό πλαίσιο για την διάρθρωση της αγοράς και την αναδιοργάνωση της ΔΕΗ, με διαχωρισμό των δραστηριοτήτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση των παραγωγών, καθώς και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ. Οι αλλαγές αυτές έχουν περιληφθεί ως υποχρέωση της χώρας και στο μνημόνιο και το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το Μάρτιο ενώ ήδη η ΔΕΗ έχει προχωρήσει στη δημιουργία θυγατρικών εταιριών για τη μεταφορά και τη διανομή.