Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Σύρου ενημέρωσε τους Δημότες ΣύρουΕρμούπολης για τα αποτελέσματα αιφνιδιαστικού - μη προγραμματισμένου ποιοτικού ελέγχου φορτίων ανακυκλώσιμων υλικών, που διεξήχθη από την Υπηρεσία Ελέγχου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος  στις 10 και 11 Ιουλίου 2013, σε φορτία ανακυκλώσιμων υλικών που εστάλησαν από τη Σύρο στο συνεργαζόμενο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Οι αναλύσεις αποτυπώνουν υπόλειμμα μόλις 0.4% στο ρεύμα του χαρτιού και 12% στο ρεύμα των «λοιπών συσκευασιών».

Διευκρινίζεται ότι «υπόλειμμα» χαρακτηρίζεται το μη ανακυκλώσιμο υλικό που συμπεριλαμβάνεται στα φορτία, τα οποία προσκομίζονται από τους Δήμους και τους Φορείς στα Κέντρα Ανακυκλώσιμων Υλικών. Στην σχετική έκθεση του ελεγκτή τονίζεται ότι τηρούνται τα διαφορετικά ρεύματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στο νησί το δε ποσοστό υπολείμματος είναι πολύ ικανοποιητικό (με την παρατήρηση ότι ίσως θα μπορούσε να είναι ελαφρώς μικρότερο στο ρεύμα των «λοιπών συσκευασιών»).

Με αφορμή το θετικό αυτό αποτέλεσμα, που αποτελεί επιβράβευση της προσπάθειας που γίνεται από όλους του κατοίκους της Σύρου στον τομέα της ανακύκλωσης, ο ΦΟΔΣΑ ευχαριστεί τους δημότες για τη συνεισφορά τους στην καθημερινή διαλογή των απορριμμάτων τους και τη θερμή συμμετοχή τους και υποστήριξη της ανακύκλωσης.