Με στόχο την προστασία, την αναβάθμιση και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, διοργανώνεται ημερίδα στο Ηράκλειο της Κρήτης, την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.

Την ημερίδα διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» του ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της στοχευμένης πολιτικής χρηματοδότησης στις περιφέρειες για μια σειρά εργων που αφορούν το περιβάλλον.

Στην ημερίδα ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Μάνθος Σανταμούρης, θα παρουσιάσει τις νέες πολιτικές στο πλαίσιο του προγράμματος «Χτίζοντας το Μέλλον» και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα

αναδείξει τις δράσεις για τον τομέα του περιβάλλοντος που χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.