Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ανέλαβε το έργο των επισκοπήσεων (surveys) για την αναγνώριση και διατήρηση της Ελλάδας ως Προστατευόμενης Ζώνης κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, μετά από σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμου Χαρακόπουλου. 

Απόφαση η οποία και έχει προωθηθεί στον συναρμόδιο για υπογραφή υπουργό Οικονομικών Ιωάννη Στουρνάρα. 

Το έργο είναι δαπάνης 374.000 ευρώ και αφορά σε επισκοπήσεις για την περίοδο 10 Δεκεμβρίου 2013 έως 9 Δεκεμβρίου 2014.

Οι επισκοπήσεις είναι ετήσιοι επίσημοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστώνεται ότι η χώρα είναι απαλλαγμένη από ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς. 

Τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων υποβάλλονται στα κράτη- μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αξιοποιούνται μεταξύ άλλων για την έκδοση των Πιστοποιητικών Φυτοϋγείας για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που εξάγονται σε τρίτες χώρες και τη διαπίστωση τυχόν παρουσίας ενός επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στο αρχικό στάδιο της εμφάνισής του, έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα για την εξάλειψή του ή τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

«Μέσω των Επισκοπήσεων», δήλωσε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, «διατηρούμε το υψηλό επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας στα προϊόντα της φυτικής μας παραγωγής. Στόχος μας είναι να συνεχίσουν να διακινούνται τα αγροτικά μας προϊόντα με υψηλά εχέγγυα ασφάλειας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο».