Σε δοκιμαστική λειτουργία τέθηκε στις 23.02.2011, φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 9,99 Mwp, στα Φάρσαλα του Νομού Λάρισας, από την εταιρεία Selected Volt Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία.

Η εταιρεία Selected Volt Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία ελέγχεται από την Επίλεκτο Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ εμμέσως σε ποσοστό 100% μέσω της θυγατρικής της Επίλεκτος Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο της χώρας μας. Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από το έργο είναι αρκετή για να ηλεκτροδοτήσει µια πόλη µε πληθυσµό 10.800 κατοίκων ή 3.730 νοικοκυριά. Για να παραχθεί η ίδια ηλεκτρική ενέργεια µε πετρέλαιο, θα απαιτούνταν 24.450 βαρέλια πετρελαίου ετησίως.