Επικίνδυνες ουσίες, ακόμη και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, μπορούν πλέον να εντοπίζουν υπερσύγχρονα όργανα χημικών αναλύσεων στο νερό, τον αέρα, τα τρόφιμα, το έδαφος, αλλά και σε οποιαδήποτε υλικά χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητά μας - την ηλεκτρονική, την ιατρική, τη φαρμακολογία κλπ. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται, για παράδειγμα, εφικτή η ανίχνευση αρσενικού, εξασθενούς χρωμίου ή υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο πόσιμο νερό ακόμη και σε ελάχιστες ποσότητες, η αναζήτηση στον αέρα που αναπνέουμε πλήθους χημικών στοιχείων επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία αλλά και η απομόνωση ιών σε δείγματα τροφίμων.

Τα νέα όργανα σύγχρονης τεχνολογίας μεγάλης ακρίβειας και ευαισθησίας έχουν κατασκευαστεί με τις τελευταίες φασματοσκοπικές μεθόδους χημικής ανάλυσης, ενώ πρόσβαση σε αυτά έχουν και τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα. Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα παρουσιάζονται στο 8ο Διεθνές Συνέδριο ΙΜΑ 2013 (Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications), που διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

Τα εν λόγω προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας κατασκευάζονται προς το παρόν σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες, ωστόσο πρόσβαση σε αυτά διαθέτουν τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα. Τα τελευταία, μάλιστα, δεν απουσιάζουν από το χώρο, καθώς ασχολούνται οργανωμένα με την κατασκευή καινοτόμων υλικών, όπως για παράδειγμα εκείνο που πιστοποίησε πρόσφατα το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΑΠΘ και χρησιμοποιείται για την συγκράτηση του αρσενικού από το νερό. Ειδικά για το θέμα αυτό υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.