Παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας διαπιστώθηκαν από τους ελέγχους που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Πηνειού, όπως προκύπτει από έγγραφο του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Θάνου Μωραΐτη το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Μάξιμου Χαρακόπουλου.

Όπως αναφέρεται, μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί 25 έλεγχοι και επανέλεγχοι σε 23 δραστηριότητες, στους νομούς Λάρισας και Τρικάλων. Στις 20 από αυτές, διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και για 19 από αυτές, συντάχθηκαν Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, οι οποίες διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, καθώς και αντίστοιχες εισηγήσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Στο έγγραφό του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος ενημερώνει τον κ. Χαρακόπουλο ότι από το σύνολο των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν, οι περισσότερες (ποσοστό 22%) αφορούν έλλειψη αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων που, στην πλειονότητα τους, εκδίδονται από υπηρεσίες της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακολουθούν σε ποσοστό περίπου 12% παραβάσεις που σχετίζονται είτε με την παρακολούθηση των αέριων αποβλήτων είτε με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων είτε με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Θάνος Μωραΐτης διαβεβαιώνει ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι στην περιοχή, με βασικό στόχο τη συμμόρφωση των παραβατών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων επί των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών του ποταμού Πηνειού και των παραποτάμων του.