Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκαν κατά περίπου 18% το διάστημα 1990-2012 και οι «28» βρίσκονται σε τροχιά επίτευξης του στόχου για περιορισμό 20% έως το τέλος της δεκαετίας, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA).

«Είναι ήδη κοντά στο στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά 20% έως το 2020», αναφέρει η έκθεση του οργανισμού, επισημαίνοντας ότι από το 2011 έως το 2012 η παραγωγή εκπομπών περιορίστηκε κατά σχεδόν 1%.

Ειδικότερα, τα 15 κράτη-μέλη που είχαν υπογράψει το Πρωτόκολλο του Κιότο – ανάμεσά τους και η Ελλάδα – πέτυχαν μείωση 12,2% έως το Δεκέμβριο του 2012, έναντι 8% που ήταν ο στόχος.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται κοντά στην επίτευξη του στόχου για κάλυψη του 20% των ενεργειακών της αναγκών από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020. Το 2011, οι ΑΠΕ αντιστοιχούσαν στο 13% της κατανάλωσης, πάνω από το στόχο του 11,7% για την περίοδο 2011-2012.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον τρίτο στόχο της δεκαετίας – την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 20% - οι προβλέψεις του EEA δεν είναι εξίσου αισιόδοξες. Ο οργανισμός δίνει τα εύσημα μόνο σε τέσσερις χώρες για τις προσπάθειές τους. Αυτές είναι η Γερμανία, η Δανία, η Γαλλία και η Βουλγαρία.

«Για τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σημερινές πολιτικές δεν έχουν αναπτυχθεί ή εφαρμοστεί επαρκώς στους σχετικούς τομείς», γράφουν οι συντάκτες της έκθεσης. «Αυτό οφείλεται στην ανεπαρκή επιβολή, αλλά και στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».