Περισσότερες από 32 παράνομες χωματερές συνεχίζουν να λειτουργούν σε νησιά του Αιγαίου, παρά τις ανακοινώσεις για το κλείσιμό τους από τις δημοτικές αρχές.

Στην Πάτμο έχει κατασκευαστεί νέος ΧΥΤΑ, που κόστισε 2 εκατομμύρια ευρώ αλλά δεν λειτουργεί καθώς ο εργολάβος δεν παραδίδει το έργο λόγω μικρής οφειλής.

Εν τω μεταξύ στο νησί εξακολουθεί να λειτουργεί για περίπου 30 χρόνια μια παράνομη χωματερή όπως επίσης παράνομες χωματερές λειτουργούν και σε μικρά νησιά με λιγότερους από 300 μόνιμους κατοίκους.