Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Εταιρεία Φίλων του Εθνικού Κήπου και δέκα Αθηναίοι πολίτες, οι οποίοι ζητούν να ανασταλεί και να ακυρωθεί η, από 26.9.2013, απόφαση του δήμου Αθηναίων, με την οποία εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη για την κηποτεχνική διαμόρφωση οκτώ σημείων του Εθνικού Κήπου.

Σύμφωνα με την εν λόγω εταιρεία, η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει τη διαμόρφωση οκτώ σημείων του Εθνικού Κήπου και τη χρηματοδότηση των νέων φυτευμάτων από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης «ΝΕΟΝ».

Στην αίτησή της, η επίμαχη εταιρεία υποστηρίζει ότι με την έναρξη των έργων, όπως είναι η διάνοιξη και διαπλάτυνση οδών, η κοπή και το κλάδεμα δένδρων, η αφαίρεση θάμνων, η εγκατάσταση εργοταξίου, κ.λπ., θα προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στη φυτική βλάστηση του Εθνικού Κήπου ή βλάβη η οποία δύσκολα θα μπορέσει να επανορθωθεί.

Τέλος, από τα έργα αυτά, θα προκληθούν δυσμενείς επιπτώσεις στα ζώα που διαβιώνουν στο Εθνικό Κήπο, αλλά θα προκληθούν και αλλοιώσεις στο οικοσύστημά του.