Η προγραμματισμένη για αύριο αναδάσωση στον Ταΰγετο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το μορφωτικό σύλλογο και την τοπική κοινότητα Χιράδων Μεγαλόπολης, αναβάλλεται λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και μετατίθεται για τις 17, 18, 19 και 20 Μαρτίου.

Την ευθύνη, καθοδήγηση και επίβλεψη της αναδάσωσης έχει η διεύθυνση δασών Αρκαδίας.

Θα πραγματοποιηθούν φυτεύσεις κεφαλληνιακής ελάτης που προμήθευσε το φυτώριο του Δασαρχείου Βυτίνας.