Με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας, ευελπιστεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ότι θα καταφέρει να αντιμετωπίσει αυθαιρεσίες που σημειώνονται στο σύνολο της χώρας.

Πρόσφατα, ο βουλευτής της ΝΔ Μιχάλης Μπεκίρης κατέθεσε στη Βουλή στοιχεία για τις υποθέσεις που διαχειρίστηκε την τελευταία δεκαετία η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ύστερα από καταγγελίες πολιτών.

Σύμφωνα με τον απολογισμό που έκανε η Εταιρεία, η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, με τις περισσότερες να αφορούν την παράνομη κατοχή και αγοραπωλησία άγριας πανίδας. Ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με εκτεταμένα προβλήματα από την εμπορική και οικιστική ανάπτυξη. Η παράνομη εναπόθεση μπαζών και απορριμμάτων είναι φαινόμενα που απαντώνται ιδιαίτερα στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου. Η Πελοπόννησος δέχεται σοβαρή επιβάρυνση στους βιοτόπους της, λόγω εκτελούμενων έργων υποδομής.

Το 60% των υποθέσεων αφορά περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Natura, ενώ το 22% τοποθεσίες που δεν εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας. Βάσει των στοιχείων που κατατέθηκαν στη Βουλή, το 50% των υποθέσεων αφορά παρεμβάσεις σε υγρότοπους λόγω της οικιστικής ανάπτυξης, ενώ το 18% είναι καταγγελίες για απειλή πουλιών. Αντίστοιχο ποσοστό 18% αφορά την υποβάθμιση των βιοτόπων.

Ως μεγαλύτερη απειλή για τους βιότοπους αναδεικνύεται η εμπορική και οικιστική ανάπτυξη (14%), με χαρακτηριστικό παράδειγμα την καταπάτηση δασικών ή υγροτοπικών εκτάσεων και την παράνομη εγκατάσταση αναψυκτηρίων ή άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων στον αιγιαλό.

Δεύτερη σε συχνότητα απειλή χαρακτηρίζονται οι υποδομές μεταφοράς και υπηρεσιών (12% των υποθέσεων) με κυρίαρχα τα δίκτυα μεταφοράς και ενέργειας και έπονται η παράνομη εναπόθεση μπαζών κυρίως σε υγρότοπους (10%) και η λαθροθηρία (9%).

Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής της ΝΔ, η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη, αναφέρει ότι με το νομοσχέδιο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας διατυπώνεται ένα πλαίσιο αποτελεσματικό για την προστασία του βιολογικού πλούτου. Η κ. Μπιρμπίλη τονίζει επίσης ότι εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία, ενσωματώνοντας και τις κατηγορίες προστασίας δασικών περιοχών από το Δασικό Κώδικα και εναρμονίζεται με την κοινοτική νομοθεσία. Ρυθμίζονται επίσης δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές, όπως η επιστημονική έρευνα, η διαχείριση, η δόμηση, η γεωργία και η αλιεία. "Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα αποτελέσει εργαλείο της Ελλάδας για την προστασία της πανίδας, της χλωρίδας και των οικοτόπων της, σε συνδυασμό πάντα με τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών", αναφέρει επίσης η υπουργός και προσθέτει ότι "ο νόμος αυτός δεν τροποποιεί απλώς διάσπαρτες διατάξεις για την προστασία των βιότοπων, αλλά αποτελεί θεμέλιο για την οικοδόμηση μιας καινοτόμου και διαφανούς πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία της βιοποικιλότητας".