Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής στον τομέα της ενημέρωσης των καταναλωτών και της προώθησης των γεωργικών προϊόντων και γεωργικών ειδών διατροφής.

Η νέα αυτή πολιτική προώθησης – που θα υποστηρίζεται από έναν ενισχυμένο προϋπολογισμό και, αργότερα, από έναν ευρωπαϊκό εκτελεστικό φορέα – φιλοδοξεί να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο κατάκτησης των αγορών. Με το σύνθημα “Enjoy, it’s from Europe” (“Απολαύστε το, είναι ευρωπαϊκό”), σκοπό έχει να βοηθήσει τους επαγγελματίες του κλάδου να μπουν δυναμικά στις διεθνείς αγορέςκαι να ενημερώσει καλύτερα τους καταναλωτές σχετικά με τις προσπάθειες που γίνονται για την ποιότητα των προϊόντων με βάση μια πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική.

“Η πρόταση αυτή διατυπώνεται αφού προηγήθηκε μεγάλη δημόσια συζήτηση που άρχισε το 2011 γύρω από την Πράσινη Βίβλο (IP/11/885) η οποία ακολουθήθηκε από σχετική ανακοίνωση (IP/12/332). Εν συνεχεία, θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Οι κυριότερες αλλαγές που προτείνονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης είναι:

-Η σημαντική αύξηση των ενισχύσεων που προορίζονται για δράσεις ενημέρωσης και προώθησης, με στόχο την ενίσχυση τηςανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας. Οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις θα αυξηθούν σταδιακά από 61 εκατομμύρια ευρώ με βάση τον προϋπολογισμό του 2013, σε 200 εκατομμύρια ευρώ το 2020.

-Η εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της ενημέρωσης, έτσι ώστε οι δράσεις προώθησης να είναι καλύτερα στοχευμένες. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να φέρει τα εξής αποτελέσματα:

-Θα αυξήσει τον αριθμό των προγραμμάτων που προορίζονται για τρίτες χώρες καθώς και των πολυπρογραμμάτων (προγράμματα που καταρτίζονται από οργανώσεις διαφόρων κρατών μελών), μέσω ενός υψηλότερου ποσοστού συγχρηματοδότησης για αυτές τις δύο κατηγορίες: 60% συγχρηματοδότηση από την ΕΕ, αντί του 50%.

-Στην εσωτερική αγορά, θα καλύψει το κενό ενημέρωσης των καταναλωτών όσον αφορά τα πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων εν γένει και, ειδικότερα, των προϊόντων που είναι αναγνωρισμένα από τα ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας.

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των μέτρων με τους εξής τρόπους:

-δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την ένδειξη προέλευσης και το σήμα του προϊόντος

-επέκταση των δικαιούχων και στις οργανώσεις παραγωγών

-επέκταση των επιλέξιμων προϊόντων κυρίως στα μεταποιημένα γεωργικά είδη διατροφής που είναι επιλέξιμα για ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας, όπως π.χ. τα ζυμαρικά.

Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς στο εξής η επιλογή θα γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα μόνο στάδιο, αντί για δύο στάδια που απαιτούνται σήμερα (πρώτα στο κράτος μέλος και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Η ευκολότερη διαχείριση των προγραμμάτων που καταρτίζουν από κοινού οι οργανώσεις διαφόρων κρατών μελών, χάρη στην υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης της Επιτροπής.