Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν εννέα είδη θαλάσσιων θηλαστικών. Φάλαινες, δελφίνια, φυσητήρες και φώκιες.

Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό των νέων, ηλικίας 24 με 35 χρονών, που γνωρίζει αυτό το γεγονός φαίνεται να αυξήθηκε κατά 12%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE «Θάλασσα: Μάθε, Δράσε, Προστάτεψε. Ενημερωτική, Εκπαιδευτική, Συμμετοχική Εκστρατεία για τα Θαλάσσια Θηλαστικά της Ελλάδας» και το οποίο διήρκησε τρία χρόνια. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η αναγνωρισιμότητα των ειδών όπως το σταχτοδέλφινο, ως μόνιμου κατοίκου των ελληνικών θαλασσών, έχει, από το 2010, αυξηθεί κατά 22%.

Σύμφωνα με τον απολογισμό των δράσεων του προγράμματος -και τις δυο έρευνες κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκαν από την Public Issue, στην αρχή και στο τέλος του- τα επίπεδα γνώσης για τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά, όπως η αλιεία, η σύγκρουση με σκάφη και η κατάποση στερεών απορριμμάτων έχουν αυξηθεί σημαντικά. 

Το «Θάλασσα» ταξίδεψε σε 22 πόλεις, πραγματοποίησε 34 σεμινάρια σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, λιμενικούς, εκπροσώπους φορέων διαχείρισης, σε σχολές εμπορικού και πολεμικού ναυτικού, σε βουλευτές και ευρωβουλευτές, ενημερώνοντας συνολικά πάνω από χίλια άτομα, ενώ το εκπαιδευτικό πακέτο του προγράμματος έφτασε σε 35.000 παιδιά, μέσω όλων των Περιβαλλοντικών Διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. 

Η παρουσία θαλάσσιων θηλαστικών φανερώνει και σχετίζεται με τη συνολική υγεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, επειδή τα θαλάσσια θηλαστικά είναι ανώτεροι θηρευτές, συσσωρεύουν στο σώμα τους ρυπαντές από όλο το τροφικό πλέγμα. Η υγεία τους επηρεάζεται και τελικά, η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος γίνεται ορατή, μέσα από τη μείωση του πληθυσμού των θαλάσσιων θηλαστικών. 

Η πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Διονυσία Αυγερινοπούλου επισήμανε τη σημασία τέτοιων δράσεων, γιατί ο άνθρωπος τείνει να αμελεί ό,τι δεν βλέπει και το θαλάσσιο περιβάλλον είναι κάτι που δεν είναι άμεσα ορατό. Ανέφερε πως η Επιτροπή θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση την υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών για κάθε θαλάσσιο θηλαστικό είδος χωριστά και, επί τη ευκαιρία της ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τεθούν ζητήματα προστασίας τους και στα υπόλοιπα κράτη- μέλη.

Το πρόγραμμα «Θάλασσα» υλοποιήθηκε από τη Mom- Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και το WWF Ελλάς, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος και το Tethys Research Institute.