Αύξηση της φοροαπαλλαγής για όσους αναβαθμίζουν ενεργειακά τις κατοικίες τους επέρχεται μεταξύ άλλων στις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου, με μια σειρά διορθώσεων και προσθηκών που κατατέθηκαν στη Βουλή.

Σε ότι αφορά τις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προβλέπεται ότι για τις εργασίες αυτές θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα το 20% δαπάνης για ποσά μέχρι 3.000 ευρώ, και το 10% για ποσά από 3.0001-6.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η συνολική έκπτωση δαπάνης μπορεί να φθάσει τα 900 ευρώ από 600 ευρώ που προβλέπεται σήμερα.