Ένα μωρό καταναλώνει κατά μέσο όρο 4.000 πάνες μέχρι να εκπαιδευτεί να ζει χωρίς αυτές.

Οι βρεφικές πάνες που κατασκευάζονται από επεξεργασμένες ίνες ξύλου και πλαστικό καταλήγουν, μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίματα, στις χωματερές.

Όχι στη Σκωτία.

Εκεί ήδη εφαρμόζεται ένα πιλοτικό πρόγραμμα έξι μηνών το οποίο καθιστά εφικτή την ανακύκλωση της βρεφικής πάνας.

Το πρόγραμμα έδειξε ότι η ανακλύκλωση είναι συμφέρουσα για το περιβάλλον και την εθνική οικονομία και οι επιστήμονες προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα: ήδη λειτουργεί οστο Ρότσεστερ σύστημα κομποστοποίησης χαμηλής ενέργειας.