Οι φάρμες, όπου καλλιεργούνται βιολογικά προϊόντα, φιλοξενούν περισσότερα είδη φυτών, ζώων, πουλιών και εντόμων σε σχέση με τις συμβατικές αγροτικές καλλιέργειες. Σ' αυτό το συμπέρασμα κατέληξε νέα βρετανο-σουηδική επιστημονική έρευνα, η οποία επιβεβαιώνει τη σημασία της βιολογικής γεωργίας για τη βιοποικιλότητα.

Οι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό εφαρμοσμένης οικολογίας “Journal of Applied Ecology”, ανέλυσαν στοιχεία που αφορούσαν 184 φάρμες και έφθαναν έως το 1989 στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τη μελέτη, στις βιολογικές-οργανικές φάρμες κατά μέσο όρο ζουν 34% περισσότερα είδη (το αυξημένο ποσοστό κυμαινόταν από 26% έως 43%). Η σχετική αυτή υπεροχή από άποψη βιοποικιλότητας σε σχέση με τις συμβατικές φάρμες αφορούσε όλη την 30ετή περίοδο που κάλυψε η έρευνα και δεν δείχνει τάση μείωσης με το πέρασμα του χρόνου.

«Η μελέτη μας δείχνει ότι η βιολογική γεωργία, ως εναλλακτική λύση στη συμβατική, μπορεί να αποδώσει σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη για τη βιοποικιλότητα» δήλωσε ο ερευνητής. 

Μάλιστα, για ορισμένα ζωτικά είδη, όπως όσα επικονιάζουν τα φυτά (π.χ. μέλισσες), ο αριθμός των ειδών είναι έως 50% μεγαλύτερος στα χωράφια με τις βιολογικές καλλιέργειες.

Από την άλλη, οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι η μελέτη τους διαπίστωσε μεν τον αυξημένο αριθμό των ειδών, αλλά δεν έβγαλε κάποιο ανάλογο συμπέρασμα για τον συνολικό αριθμό των οργανισμών (πόσα μέλη κάθε είδους) ζουν συγκριτικά στις βιολογικές και στις συμβατικές καλλιέργειες. 

Πάντως, ο πλούτος μιας βιολογικής καλλιέργειας είναι τόσο μεγαλύτερος, όσο περισσότερο αυτή αποτελεί μια απομονωμένη «νησίδα» ανάμεσα σε μεγάλες εκτάσεις από συμβατικές εντατικές καλλιέργειες. Από την άλλη, σύμφωνα με το “New Scientist”, οι ερευνητές εμφανίζονται επιφυλακτικοί σε σχέση με τις βιολογικές καλλιέργειες στις τροπικές περιοχές.
 
Λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων, είναι ακόμη ασαφές κατά πόσο η βιολογική γεωργία έχει τα ίδια συγκριτικά οφέλη από άποψη βιοποικιλότητας, όπως συμβαίνει στην Ευρώπη και τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες. 

Και αυτό επειδή για να παραχθεί μια ορισμένη ποσότητα οργανικών προϊόντων, εξαιτίας της μικρότερης παραγωγικότητας του βιολογικού χωραφιού πρέπει να εκκαθαριστεί μια μεγαλύτερη έκταση άγριας φύσης, η οποία όμως πιθανότατα διαθέτει μία ακόμη πλουσιότερη πανίδα και χλωρίδα.