Ζώντας κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, οι Ολλανδοί αγρότες έδωσαν μάχη με τα ορμητικά νερά για περισσότερο από 1000 χρόνια φτιάχνοντας αναχώματα.

Μετά κατάλαβαν ότι είχαν μόνο μια λύση: να κάνουν την πλημμύρα σύμμαχο. Τα πανεπιστήμια της χώρας «παράγουν» τους καλύτερους μηχανικούς νερού στον κόσμο και ήδη «εξάγουν» τεχνογνωσία.

Ένα από τα προγράμματα που έχουν καταρτίσει, είναι το Overdiepse Polder: η χάραξη γαιών σε σχήμα οφθαλμού που που περικλείονται μεταξύ των καμπυλών δύο ποταμών

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού προϋπολογισμό 2,2 δις ευρώ με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμύρας στα τέσσερα μεγαλύτεραποτάμια της Ολλανδίας.

Πρόκειται για μια δραστήρια παρέμβασης μείωση των πλημμυρικών περιοχών, διευρύνοντας τις κοίτες των ποταμών και των πλευρικών καναλιών- ουσιαστικά δίνει το χώρο στα ποτάμια να δεχτούν επιπλέον όγκο νερού αν χρειαστεί.