Ένα νέο παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης έχει ξεκινήσει και που υπόσχεται «σε σχεδόν πραγματικό χρόνο» τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με την αποψίλωση των δασών σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα Global Forest Watch υποστηρίζεται από την Google και περισσότερες από 40 επιχειρήσεις και περιβαλλοντικές οργανώσεις

Χρησιμοποιεί πληροφορίες από εκατοντάδες εκατομμύρια δορυφορικών εικόνων, καθώς και στοιχεία από πληροφορίες που μεταδίδουν αυτόπτες μάρτυρες στο έδαφος .

Οι επιχειρήσεις έχουν χαιρετήσει τη νέα βάση δεδομένων που δημιουργείται από το Global Forest Watch που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους είναι βιώσιμα .

Παρά τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από τον κόσμο των επιπτώσεων της αποψίλωσης των δασών, η κλίμακα της απώλειας των δασών από το 2000 υπήρξε σημαντική.

Τα δεδομένα από το Google και το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, επιμένουν ότι ο πλανήτης έχασε 230 εκατομμύρια εκτάρια δάσους μεταξύ 2000 και 2012.

TAGS