Σε περίπου χίλιους τόνους, εκ των οποίων το 80% εξάγεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες, διαμορφώνεται η ετήσια παραγωγή οστρακοειδών που προέρχονται από καλλιέργειες στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Η δυναμική που καταγράφει αυτός ο κλάδος του πρωτογενή τομέα, ενισχύεται και από τις δράσεις που αναλαμβάνει η Περιφερειακή Ενότητα, με στόχο τόσο τη διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής των οστρακοειδών, όσο και της υγείας των καταναλωτών.

Σ' αυτό το πλαίσιο, εγκρίθηκε, πρόσφατα, κατά πλειοψηφία, από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΑΠΘ για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλίευσης δίθυρων μαλακίων" της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι δειγματοληψίες, που θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, με αρμόδια την εργαστηριακή μονάδα θαλάσσιων τοξικών μικροφυκών του εργαστηρίου γενικής μικροβιολογίας του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής δίθυρων μαλακίων, "εκεί που αλιεύονται ή καλλιεργούνται οστρακοειδή" εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, καθηγητής του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ Μηνάς Αρσενάκης.

"Κάθε χρόνο υπογράφουμε συμβάσεις με τις περιφέρειες όπου γίνεται αλιεία και καλλιέργεια οστρακοειδών", εξέλιξη που είναι "απόρροια της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον έλεγχο των παραγόμενων ή αλιευόμενων οστρακοειδών" συμπλήρωσε.

Το εργαστήριο, που είναι εξουσιοδοτημένο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γι' αυτούς τους ελέγχους και, επίσης, πιστοποιημένο κατά ISO 17025:2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με επίσημο πεδίο εφαρμογής διαπίστευσης:

«Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός θαλασσίων τοξικών ή/και δυνητικώς τοξικών μικροφυκών», θα πραγματοποιεί τους ελέγχους, λαμβάνοντας συγκεκριμένο αριθμό δειγμάτων από καθορισμένους σταθμούς δειγματοληψίας.

Στις περιπτώσεις που -εποχικά- παρατηρούνται εξάρσεις του φαινομένου, ορισμένες μέρες το χρόνο και τότε κλείνουν και οι ζώνες παραγωγής, δηλαδή δεν αλιεύονται και δεν προωθούνται στην αγορά τα οστρακοειδή.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και, όπως εξήγησε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αχιλλέας Σαχπατσίδης, για την εκτέλεσή του στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ και δύο χιλιάδων ευρώ για τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων για την υγειονομική μελέτη. Η χρονική διάρκεια του έργου θα καλύψει τα έτη 2014 και 2015.