Το σύμβολο της δράσης για τη μετατροπή του Α.Π.Θ. στο πρώτο ελληνικό «οικολογικό πανεπιστήμιο» καλούνται να σχεδιάσουν οι φοιτητές του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο διαγωνισμού που προκήρυξε η Πρυτανεία του Α.Π.Θ.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η δημιουργία λογότυπου που θα γίνει το αναγνωριστικό σήμα της δράσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον τίτλο: ΟΙΚΟ-Α.Π.Θ./ECO-A.U.TH.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί και υλοποιεί σταδιακά ένα πρότυπο πρόγραμμα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θα το μετατρέψει στο πρώτο Ελληνικό «οικολογικό πανεπιστήμιο», καθιστώντας το ταυτόχρονα πρότυπο για τους θεσμικούς φορείς και την κοινωνία στο σύνολό της.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού εξυπηρετεί αφενός την ανάγκη δημιουργίας ενός λογότυπου που θα αποτυπώνει στο συμβολικό επίπεδο τη δράση του Α.Π.Θ. και αφετέρου θα αποτελέσει σημαντικό ερέθισμα για τη συμμετοχή των φοιτητών του Πανεπιστημίου στις σχετικές πρωτοβουλίες.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου 2011.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή από σήμερα, 24 Μαρτίου έως τις 3 Μαΐου 2011. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται στη Γραμματεία του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, στον 7ο Όροφο του Κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή» και ώρες 9.00 με 14.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού στη Γραμματεία του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, στο τηλ. 2310-996610, e-mail: [email protected]