Ίχνη Καισίου στην ατμόσφαιρα πάνω από την Ελλάδα κατέγραψαν τα αρμόδια εργαστήρια που συνεργάζονται με την Eλληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Οι επιστήμονες θεωρούν τις συγκεντρώσεις αναμενόμενες και δεν υπάρχει η παραμικρή επίπτωση στην υγεία ή στο περιβάλλον. Έτσι, δεν απαιτείται η λήψη οποιουδήποτε μέτρου προστασίας.

Επιπλέον, σταματάνε οι έλεγχοι στους Διεθνείς Αερολιμένες Αθηνών και Θεσσαλονίκης για όσους ταξιδιώτες έρχονται από την Ιαπωνία.

Επίσης, η Ελληνική Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι παράτασης της παρουσίας των επιστημόνων στους Διεθνείς Αερολιμένες Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Όσοι επιστρέφουν από την Ιαπωνία και επιθυμούν να υποβληθούν σε ραδιολογικό έλεγχο παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.