Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια της προσπάθειας για διαρκή στήριξη των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών, ως πηγή ελπίδας για το μέλλον, προτίθεται να ανοίξει τις πόρτες του «Δημοτικού Βιοαγρού» προς τα σχολεία της πόλης με σκοπό τη γνωριμία των παιδιών με το βιοαγρό, τη λειτουργία του, καθώς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης επιθυμεί το άνοιγμα του «Δημοτικού Βιοαγρού» στο μαθητικό πληθυσμό με απώτερο στόχο την επαφή των παιδιών με τη φύση καθώς και τη γνωριμία τους με διαδικασίες σποράς – καλλιέργειας – συγκομιδής. Ενημέρωση από το γεωπόνο της δομής και συνομιλία με τους ωφελούμενους για την εμπειρία τους. Επίσης, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με διαδραστικά παιχνίδια εντός του Δημοτικού Λαχανόκηπου, σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό της δομής.

Καλούνται οι διευθυντές των σχολείων καθώς και οι υπεύθυνοι καθηγητές του τμήματος να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα παραπάνω τηλέφωνα.