Εξαιρετικά χαμηλές είναι οι συγκεντρώσεις ραδιοϊσοτόπων (Ιώδιο), που καταγράφονται στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν αναμένεται η παραμικρή επίπτωση στην υγεία ή στο περιβάλλον και δεν απαιτείται η λήψη οποιουδήποτε μέτρου προστασίας.

Αυτό αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή της η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία επισημαίνει ότι έχει ενεργοποιήσει πλήρως τον μηχανισμό για τον έλεγχο των επιπέδων ραδιενέργειας περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Η ΕΕΑΕ αναφέρει ότι τα ίχνη ραδιενέργειας, που έχουν ανιχνευθεί στον αέρα, είναι απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο να μεταφερθούν γενικότερα στο οικοσύστημα. Κατά συνέπεια, η ΕΕΑΕ και το Δίκτυο των Συνεργαζομένων Εργαστηρίων πραγματοποιούν δειγματοληψίες (π.χ. νερό της βροχής, χόρτα, γάλα, πόσιμο νερό), προκειμένου να διενεργηθούν λεπτομερείς εργαστηριακές αναλύσεις. Ανάλογες ενέργειες πραγματοποιούνται ήδη και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, η ΕΕΑΕ ανανεώνει τακτικά το περιεχόμενο του διαδικτυακού της τόπου (www.eeae.gr), όπου έχει αναρτήσει αρχείο με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, στο οποίο μπορούν να ανατρέχουν οι ενδιαφερόμενοι.