Έργα ύψους 12.000.000 ευρώ για την επεξεργασία λυμάτων στη Σαμοθράκη, ενέκρινε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Θύμιος Σώκος.

Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν εγκαταστάσεις επεξεργασίας, προσαγωγής και διάθεσης λυμάτων στην Καμαριώτισσα, έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικός καθαρισμός στον οικισμό Λακκώματος και αποχετευτικές εγκαταστάσεις στον οικισμό Θερμών και τα δημοτικά κάμπινγκ του δήμου Σαμοθράκης. Τον κατάλογο των χρηματοδοτούμενων έργων συμπληρώνει η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση Βαράδες-Θέρμα.