Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, τόσο στον  Διεθνή Διαστημικό Σταθμό όσο και σε συνθήκες προσομοίωσης, γήινα βακτήρια θα μπορούσαν ταχύτατα να αποικίσουν την επιφάνεια του Άρη.

Η παραπάνω διαπίστωση δεν έγινε κατόπιν έρευνας για να μπορέσει να επιτευχθεί ο αποικισμός του Κόκκινου πλανήτη με βακτήρια. Αντιθέτως, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από διαφορετικές επιστημονικές ομάδες με στόχο την αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου. Δηλαδή, γήινα βακτήρια να φτάσουν στον Άρη, μέσω του σκάφους μίας μελλοντικής διαστημικής αποστολής.

Η πρώτη έρευνα πραγματοποιήθηκε στις εξωτερικές εγκαταστάσεις EXPOSE-E του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ΔΔΣ). Για τις ανάγκες της έρευνας εκτέθηκαν γήινοι μικρό-οργανισμοί για 18 μήνες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε μερική αντίσταση στο εχθρικό περιβάλλον του διαστήματος, περιλαμβανομένων του κενού αέρος, των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας, του πλήρους φάσματος της ηλιακής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και της κοσμικής ακτινοβολίας.

Η δεύτερη έρευνα πραγματοποιήθηκε από ερευνητές προερχόμενους από το Κέντρο Αεροδιαστήματος της Γερμανίας, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια και το Εργαστήριο Αεριωθούμενης Προώθησης. Σε αυτή την έρευνα εκτέθηκαν βακτήρια σε συνθήκες διαστήματος, επίσης για χρονικό διάστημα 18 μηνών, αυτή τη φορά στο EuTEF (European Technology Exposure Facility) του ΔΔΣ.

Σε αυτή την έρευνα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μικροοργανισμοί είχαν ικανότητα επιβίωσης σε ποσοστό από 10% έως 40%. Αντίθετα, το ποσοστό ανέβαινε στο 85-100% όταν τα βακτήρια διατηρούνταν σε ελεγχόμενες συνθήκες που προσομοίωναν τις ατμοσφαιρικές συνθήκες του Άρη. Μάλιστα, εκεί παρατηρήθηκε το φαινόμενο μερικών μικροοργανισμών οι οποίοι ανέπτυσσαν  προστατευτικά κελύφη, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν.

Στην τρίτη έρευνα, επιστήμονες από τη Γερμανία,τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλλαν βακτήρια σε συνθήκες ανάλογες με αυτές που θα αντιμετώπιζαν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού μέχρι τον Άρη. Εδώ αποκαλύφθηκε ότι μόνο το υπεριώδες φως ήταν σε θέση να καταστρέψει τους μεταφερόμενους οργανισμούς. Η γενική ικανότητα επιβίωσης ωστόσο ήταν 50% και άνω.

Τα αποτελέσματα των τριών ερευνών για την διαπλανητική μικροβιακή μόλυνση δημοσιεύθηκαν όλα μαζί στο Astrobiology Journal.