Αναστέλλεται οποιαδήποτε διάθεση επιδοτήσεων ή ενισχύσεων, τις οποίες δικαιούνται δήμοι που υφίστανται περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω του ότι λειτουργούν μέσα στα όρια τους εγκαταστάσεις διύλισης ή αποθήκευσης πετρελαιοειδών.

Η αναστολή των επιδοτήσεων αποφασίστηκε από την κυβέρνηση, έως την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου και έως ότου οι νέες εκλεγμένες τοπικές και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις εκφράσουν τη γνώμη τους για την πιο αξιόπιστη και δικαιότερη κατανομή των κονδυλίων.

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προβλέπεται ότι ενίσχυση δικαιούνται όχι μόνο οι Δήμοι στην περιοχή των οποίων λειτουργούν οι εγκαταστάσεις διύλισης, αλλά και εκείνοι στην περιφέρεια των οποίων υπάρχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου διυλιστηρίου με χωρητικότητα άνω των 10.000 μ3, και διευκολύνσεις εισαγωγής και εξαγωγής αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων.

Ειδικότερα προβλέπεται η επιδότηση των αντίστοιχων Δήμων για την ετήσια ενίσχυση των περιβαλλοντικών τους προγραμμάτων με ποσοστό 15% επί της επιβαλλόμενης ειδικής εισφοράς η οποία έχει επιβληθεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται και εισπράττεται κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού των πετρελαιοειδών προϊόντων.

Ο υφυπουργός αναγνωρίζει επίσης ότι με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται η επιδότηση μέσω του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών στους νομούς Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων υποδομής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος, με ποσοστό συνολικά 0,4% του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών της ΔΕΗ.

Όπως ωστόσο ενημερώνει τη Βουλή "αναστέλλεται οποιαδήποτε διάθεση των προαναφερόμενων επιδοτήσεων", έως ότου ανασυγκροτηθεί το ΔΣ της ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου), το οποίο πρέπει να αλλάξει με βάση τον "Καλλικράτη", προκειμένου για τα κριτήρια και τον τρόπο διάθεσης των ποσών να ζητηθεί η γνώμη των νέων εκλεγμένων Τοπικών και Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η κατά το δυνατό πιο αξιόπιστη και δικαιότερη κατανομή των σχετικών κονδυλίων στους κατοίκους των ενδιαφερομένων περιοχών. Επίσης αναστέλλεται οποιαδήποτε κατανομή των κονδυλίων αυτών μέχρι να καθοριστούν τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα συμμετέχουν στις προβλεπόμενες επιτροπές παρακολούθησης.

Το έγγραφο του υφυπουργού Περιβάλλοντος, διαβιβάστηκε στη Βουλή σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΛΑΟΣ Γιώργου Ανατολάκη, ο οποίος είχε καλέσει την κυβέρνηση να διευκρινίσει για ποιο λόγο δεν συμπεριλαμβάνεται ο Δήμος Σαλαμίνας στις σχετικές επιχορηγήσεις, από τη στιγμή που στα διοικητικά του όρια υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι πετρελαιοειδών και δεξαμενές αερίου.

Ο κ. Ανατολάκης έχει επίσης επισημάνει ότι η Σαλαμίνα είναι περικυκλωμένη από τα διυλιστήρια και τις δεξαμενές του Θριασίου Πεδίου και ότι μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις οι δεξαμενές αυτές βρίσκονται πλησιέστερα στον κύριο οικιστικό ιστό της Σαλαμίνας παρά στους Δήμους που επιδοτούνται.