Δίκτυο μετρητών ρύπανσης, θα εγκατασταθεί σε πέντε σημεία στην λίμνη Κάρλα, καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε κονδύλιο ύψους 90.000 ευρώ για τον σκοπό αυτό.

Μέσω του δικτύου μετρητών θα γίνεται συστηματικός έλεγχος της ποιότητας των νερών της λίμνης και διαρκείς μετρήσεις του μικροβιολογικού φορτίου, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον προβλήματα ρύπανσης του ευαίσθητου οικοσυστήματος της Κάρλας, το οποίο είναι εν τη γενέσει του.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ήδη ένας αιφνιδιαστικός έλεγχος από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία, η Κάρλα μολύνεται από τον Βιολογικό Καθαρισμό Λάρισας μέσω του Πηνειού και υπάρχει η πιθανότητα να μολύνεται και ο Παγασητικός.

Αναμένονται και άλλοι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι προς εντοπισμό των πηγών μόλυνσης, ενώ ταυτόχρονα προωθείται κοινή πρόταση των Δήμων Μαγνησίας για έργα αποχέτευσης και ολοκλήρωσης βιολογικών καθαρισμών για την προστασία των νερών του Παγασητικού Κόλπου.