Με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Κοπελούζου, Δημήτρη Κοπελούζο, συναντήθηκε σήμερα η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.

 Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το έργο διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου που έχει προτείνει ο Όμιλος Κοπελούζου για τη μεταφορά καθαρής ενέργειας, που παράγεται από αιολικά πάρκα στην Αίγυπτο, στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα.