Ένα βήμα για να γίνει ακόμη πιο... «πράσινη» ετοιμάζεται να κάνει η Θεσσαλονίκη.

Η διοίκηση του δήμου ετοιμάζεται να υλοποιήσει τα σχέδια της για την απόκτηση του «Πράσινου Δώματος» στο δημαρχείο και των «Κήπων Βροχής» στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

Τα δύο έργα παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης με θέμα «Αειφόρος Διαχείριση του Αστικού Περιβάλλοντος, καλές πρακτικές και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Στη διάρκεια της συζήτησης ο αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, αναφέρθηκε στον κοινωνικό και οικονομικό ρόλο του αστικού πράσινου.

«Η ποιότητα ζωής μιας πόλης είναι αυτό που την κάνει ανταγωνιστική, φιλική προς τους κατοίκους της και την καθιστά πόλο έλξης για επενδύσεις και επισκέπτες. Οι χώροι αστικού πρασίνου μαζί με άλλες βασικές υποδομές αποτελούν θεμελιώδες συστατικό ενός βιώσιμου περιβάλλοντος και ενισχυτικό παράγοντα της καλής ποιότητας ζωής», δήλωσε ο κ.Ζέρβας.

«Πράσινο Δώμα» και «Κήποι βροχής»

Συγκεκριμένα, το «Πράσινο Δώμα» αφορά τη φύτευση της στέγης του δημαρχείου, σε μια επιφάνεια περίπου 740 τετραγωνικών μέτρων, με αρωματικά φυτά, λουλούδια και χαμηλούς θάμνους. Για την πραγματοποίησή του αναμένεται η ολοκλήρωση της έγκρισης όρων του δημαρχείου από το τμήμα ενεργειακού και βιοκλιματικού σχεδιασμού της διεύθυνσης αστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικών μελετών.

Στη συνέχεια, πρόκειται να κατατεθεί εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο με την οποία θα εγκριθεί η εκτέλεσή του και ο τρόπος δημοπράτησης, ενώ αναμενόμενη ημερομηνία δημοπράτησης είναι γύρω στα τέλη Αυγούστου.

Το έργο προχωρά στο πλαίσιο της δράσης «Integrated Green Cities», η οποία και εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 - 2013. Πρόκειται για μια δράση που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας κατά 15%.

Στο ίδιο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η δημιουργία των λεγόμενων «Κήπων Βροχής» που θα γίνουν στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Εκεί θα φυτευτούν καλλωπιστικά δέντρα, τα οποία θα βρίσκονται τοποθετημένα μέσα σε δενδροδόχους ειδικής κατασκευής, όπου θα συλλέγεται το βρόχινο νερό, για να χρησιμοποιείται στη συνέχεια, ώστε να ποτίζονται τα φυτά.