Αδιάλειπτα γίνεται η παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων της θαλάσσιας περιοχής της Καλντέρας από την ημέρα του ναυαγίου του Sea Diamond μέχρι σήμερα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας Ιωάννης Διαμαντίδης, με έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, μετά από ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ Ευγενίας Τσουμάνη Σπέντζα.

Όπως διευκρινίζει ο Υπουργός, το έργο της παρακολούθησης έχει ανατεθεί στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, με βάσει εξειδικευμένα πρωτόκολλα δειγματοληψίας και με την υποδομή που διαθέτει το συγκεκριμένο έργο.

Ο Υπουργός αναφέρει, όμως, επιπλέον, ότι η αρμοδιότητα σχεδιασμού και επιβολής όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αναβάθμιση και αποκατάσταση υδατικών συστημάτων ανήκει στη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, υπό την εποπτεία και το συντονισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εξ άλλου, στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος εντάσσεται ο έλεγχος εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για ανέλκυση, εξουδετέρωση και απομάκρυνση ναυαγίων.

Σύμφωνα με τον κ. Διαμαντίδη, παραμένει ενεργοποιημένο το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, διατηρείται ποντισμένο μόνιμο στατικό πλωτό φράγμα, ενώ γίνεται συνεχής έλεγχος της περιοχής, από ιδιωτική εταιρεία απορρύπανσης για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών από τους χώρους του ναυαγίου, υπό την εποπτεία της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Το Λιμενικό Ταμείο Θήρας θα απαιτήσει εκπόνηση μελέτης οριστικής διαχείρισης του ναυαγίου, η οποία θα υποδεικνύει το βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης του ναυαγίου, αναφέρει ο κ. Διαμαντίδης και προσθέτει ότι η μελέτη "Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των επικίνδυνων και τοξικών ουσιών του Sea Diamond", θα αποτελεί βασικό κριτήριο αλλά και οδηγό ενεργειών, καθ΄ ότι αφενός τεκμηριώνει την αναγκαιότητα ή όχι της ανέλκυσης, αφετέρου υποδεικνύει τα προς απομάκρυνση στοιχεία, σε περίπτωση επιλογής εξουδετέρωσης.

Ο Υπουργός ενημερώνει, επίσης, ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει εκπονήσει Σχέδιο Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης από το ναυάγιο του Sea Diamond και ότι η πλοιοκτήτρια εταιρεία θα καταθέσει σχέδιο επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής του ναυαγίου, την εφαρμογή του οποίου θα έχει το Λιμενικό Ταμείο Θήρας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η βουλευτής της ΝΔ κ. Ευγενία Τσουμάνη Σπέντζα είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή, επικαλούμενη πρόσφατο πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, με το οποίο καταλογίζεται αδράνεια και έλλειψη οποιουδήποτε σχεδίου και μελέτης για τις επιπτώσεις του Ναυαγίου.

Η βουλευτής έχει, επίσης, υπογραμμίσει ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει ολοκληρωμένη εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου από την μακρόχρονη παραμονή του ναυαγίου στο βυθό και δεν έχει καταρτισθεί σχέδιο αντιμετώπισης πιθανής διαρροής ρυπογόνων ουσιών.