Όπως εμείς εξετάζουμε το υπέδαφος για να μάθουμε πράγματα για την ιστορία του πλανήτη μας, οι απόγονοι μας στο μακρινό μέλλον θα μάθουν ότι κάποτε υπήρξε ένας ανθρώπινος πολιτισμός που μόλυνε τη Γη πολύ, πάρα πολύ.

Επιστήμονες του πανεπιστημίου του Δυτικού Οντάριο ανακάλυψαν ένα νέο είδος πετρώματος, το οποίο ονόμασαν plastiglomerate και το οποίο είναι ουσιαστικά ένα πέτρωμα που φτιάχτηκε από τα πολλά και πετρωμένα σκουπίδια μας. Το νέο αυτό είδος διαμορφώνεται όταν πλαστικά απόβλητα στις ακτές λιώνουν και αναμειγνύονται με λάβα από ηφαίστεια ή άλλα ιζήματα και οργανικά κατάλοιπα.

Το υλικό αφθονεί στην παραλία Καμίλο της Χαβάης, της πιο βρώμικης ίσως ακτογραμμής στον κόσμο. Απαντάται σε δυο μορφές: τη σταθερή, ενσωματωμένη σε μεγαλύτερους όγκους πετρωμάτων και αυτή του κλαστικού πετρώματος.

Καθώς η πυκνότητα τους είναι πολύ υψηλή μπορούν να διατηρηθούν ανέπαφα ως γεωλογικό είδος.

Το πλαστικό είναι ένα από τα πλέον μολυσματικά υλικά για το περιβάλλον, μπορεί ωστόσο να ανακυκλωθεί σε όλες σχεδόν τις μορφές του.