Οι αρσενικές αράχνες-νάνοι λαμβάνουν ειδικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι είναι πράγματι οι «πατέρες» των «νεογνών» που γεννούν τα θηλυκά ταπώνοντας κατά κυριολεξία το θηλυκό ώστε να εμποδίσουν την είσοδο του σπέρματος άλλων μνηστήρων.

Μια νέα έρευνα που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Behavioral Ecology and Sociobiology αποκαλύπτει τον τρόπο λειτουργίας αυτής της «ζώνης αγνότητας», η οποία διαφέρει σε αποτελεσματικότητα ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία γης αράχνης.

Η αράχνη-νάνος Oedothorax retusus είναι ένα κοινό είδος ευρωπαϊκής αράχνης μήκους μικρότερου των τριών χιλιοστών. Ενδημεί σε υγρά περιβάλλοντα όπως οι αλυκές και όχθες ποταμών.

Το ζευγάρωμά τους είναι μια περίπλοκη διαδικασία: το αρσενικό πάλλει την κοιλιακή του χώρα για να προσελκύσει το θυληκό. Στη συνέχεια το πλησιάζει με (κυριολεκτικά) τρεμάμενα πόδια. Μετά την ολοκλήρωση της «συνουσίας» το αρσενικό εκκρίνει ένα «πώμα» που ουσιαστικά βουλώνει το γεννητικό όργανο του θηλυκού. Το πώμα εκκρίνεται σε υγρή μορφή και εν συνεχεία στερεοποιείται.

Όσο για την αποτελεσματικότητα του... πώματος; Σύμφωνα με την έρευνα, έχει ποσοστό επιτυχίας 67,5%.