Στα 21,93 τρισ. κυβικά πόδια εκτιμώνται πλέον τα αποθέματα αερίου στο Λεβιάθαν.

Όπως ανακοίνωσαν οι εταίροι του πεδίου, οι ποσότητες του αερίου είναι κατά 16% υψηλότερες συγκριτικά με τα 18,9 τρις κ.π. αερίου που είχαν εκτιμηθεί προηγουμένως.

Προς τα πάνω αναθεώρηση υπήρξε και ως προς τα αποθέματα συμπυκνώματος πετρελαίου, τα οποία, με βάση την τελευταία εκτίμηση ανέρχονται σε 34,1 εκ. βαρέλια, έναντι 39,4 εκ. που είχε προηγουμένως εκτιμηθεί.

Όπως γνωστοποίησαν οι εταίροι του έργου, η αύξηση των εκτιμήσεων οφείλεται στη βαθύτερη ανάλυση του πεδίου που πραγματοποιήθηκε, με τη χρήση, νέων τεχνικών.