Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με μια «δομική» κρίση στον τομέα του ηλεκτρισμού, τονίζει το InternationalCenter for Natural Gas Information (CEDIGAZ), καθώς οι θερμικές μονάδες που καλούνται να στηρίξουν τις ΑΠΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με το CEDIGAZ, αυτή τη στιγμή η τιμή του άνθρακα στην Ευρώπη είναι το ένα τρίτο από την αντίστοιχη του φυσικού αερίου, γεγονός που οδηγεί σε ταχεία μείωση της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων με καύσιμο το φυσικό αέριο. Η ζήτηση για αέριο με σκοπό την ηλεκτροπαραγωγή έχει περιοριστεί στο ένα τρίτο σε σύγκριση με το 2010, ενώ σχεδόν το 30% αυτών των μονάδων προβλέπεται να κλείσουν μέχρι το 2015-16.

Οι προβλέψεις του CEDIGAZ κάνουν λόγο για μείωση της τιμής του αερίου και του άνθρακα τα επόμενα χρόνια, με τον άνθρακα να διατηρεί την πλεονεκτική του θέση στην ηλεκτροπαραγωγή απέναντι στο αέριο. Μοναδικό σενάριο κατά το οποίο θα εξελιχθούν τα πράγματα διαφορετικά είναι εάν τελικά αυξηθεί η τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών ( EUAs).

Η τιμή αυτή θα πρέπει να είναι πέντε ή έξι φορές μεγαλύτερη από τα 5,5 ευρώ ανά τόνο που είναι σήμερα, ώστε να καταφέρει η ηλεκτροπαραγωγή με αέριο να ανταγωνιστεί τον άνθρακα. Και αυτό ισχύει με βάση τιμές άνθρακα και αερίου όπως ήταν στις αρχές Μαΐου.

«Οι τάσεις αυτές αποτελούν σημαντική πρόκληση για την ασφάλεια της παροχής ηλεκτρισμού, καθώς η θερμική παραγωγή χρειάζεται για να στηρίξει τις ΑΠΕ. Η ανάπτυξη ευέλικτης ισχύος απειλείται από την έλλειψη υποστηρικτικών μηχανισμών και από το εχθρικό επενδυτικό κλίμα. Η σημερινή κατάσταση έχει την πιθανότητα να εξελιχθεί σε μια μεγάλη δομική κρίση», καταλήγει το CEDIGAZ.