Συμφωνίες δανειοδότησης ύψους 350 εκ. δολ. υπέγραψε η τουρκική εταιρία διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς, TEIAS, με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω διείσδυση της αιολικής  ενέργειας στο δίκτυο και την ενίσχυση του δικτύου.

Η χρηματοδότηση αποτελείται ειδικότερα από 300 εκ. δολ. που θα δοθούν από την Παγκόσμια Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και 50 εκ. δολ. από το Ταμείο Καθαρής Τεχνολογίας.

Και τα δύο δάνεια θα εγγυηθεί το τουρκικό υπουργείο Οικονομικών.

Όπως ανακοινώθηκε, η λήψη των εν λόγω δανείων θα βοηθήσει τη χώρα να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, μέσω της αύξησης της διείσδυσης των έργων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας.