Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρεπέμπει την Ισπανία στο Δικαστήριο για δύο (μη συνδεόμενες) παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον.

Η πρώτη αφορά τη μη ικανοποιητική διαχείριση των απορριμμάτων: παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις της Επιτροπής, εξακολουθούν να λειτουργούν στην Ισπανία πολυάριθμοι χώροι υγειονομικής ταφής κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τη σχεδιαζόμενη σιδηροδρομική σύνδεση Σεβίλλης - Αλμερίας, για την οποία δεν έχει διενεργηθεί επαρκής εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για να αναγκάσει την Ισπανία να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά, η Επιτροπή την παραπέμπει στο Δικαστήριο της ΕΕ, κατόπιν σύστασης του επιτρόπου περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik.