Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά 

Οι ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες στη Γερμανία, συμβάλλουν όλο και περισσότερο στη συρρίκνωση του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας από συμβατικές πηγές, όπως είναι ο άνθρακας και το αέριο, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας “Die Welt”.

Ως εκ τούτου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εμφάνισαν αναλογικά σημαντική αύξηση στο ποσοστό της χρήσης τους κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 2014. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση στην παραγωγή εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας  κατά 28% συγκριτικά με το πρώτο μισό του 2013, ενώ συγχρόνως  η αιολική ενέργεια κέρδισε σημαντικό έδαφος της τάξεως των 19%, όπως προκύπτει από μια σχετική έρευνα του Ινστιτούτου Fraunhofer (ISE) που ασχολείται με θέματα σχετικά με τα ηλιακά ενεργειακά συστήματα.