Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Οι ανάγκες μας σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται όλο και περισσότερο από την αιολική ενέργεια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη, όπως αναφέρεται στη γερμανική έκδοση της “Deutsche Welle”. 

Στα συγκεκριμένα μέρη σημειώνεται αυτή τη στιγμή άνθιση στον τομέα της αιολικής ενέργειας, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει και στις δυτικές βιομηχανικές χώρες, όπου η ανάπτυξή της χάνει συνεχώς έδαφος. 

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται από την παγκόσμια έκθεση αιολικής ενέργειας, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα, κατά το έτος 2013, τοποθετήθηκαν εκ νέου εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας, συνολικής ισχύος τριανταέξι γιγαβάτ (GW).