Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Η ανάπτυξη στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και των αντίστοιχων δικτύων αποτελούσε στο παρελθόν σημείο τριβής με τους αρμόδιους φορείς της προστασίας του περιβάλλοντος.

Γι’αυτόν το λόγο, σύμφωνα με δημοσίευμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας, αποφασίστηκε μεταξύ των κυβερνητικών κομμάτων, στα πλαίσια της συμφωνίας συνασπισμού, να συσταθεί ένα κέντρο αρμοδιοτήτων υπεύθυνο για θέματα ενεργειακής μετατροπής και περιβαλλοντικής προστασίας.

Αυτή η απόφαση θα συμβάλει στο να διαμορφωθεί το σκηνικό στον τομέα της ενέργειας με τρόπο που είναι πιο συμβατός και φιλικός προς το περιβάλλον.

Προς το παρόν πάντως, το Ομοσπονδιακό υπουργείο Περιβάλλοντος έχει αναθέσει σε μια ομάδα κατασκευής, που χρηματοδείται από το ίδιο, να καταθέσει τις ακριβείς προτάσεις σχετικά με τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό του προαναφερθέντος κέντρου ενέργειας μέχρι τα μέσα του 2015.